เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 87 พรรษา ซึ่งสมาคมไทยในแอลเบอร์ตา (Alberta Thai Association) จัดขึ้นที่ Sejong Multicultural Centre นครเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา โดยมีชุมชนไทยและครอบครัวที่พำนักอยู่ในเมืองเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตามาร่วมในงาน

กงสุลใหญ่ฯ ในฐานะประธานในพิธีฯ ได้กล่าวคำถวายราชสดุดี และผู้แทนสมาคมไทยในแอลเบอร์ตาได้กล่าวถวายพระพร ผู้เข้าร่วมงานขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา นอกจากนั้น ได้มีการฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการวาดภาพด้วยทราย (Sand Animation) โดยศิลปิน Kseniya Simonova

นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพร เพื่อชุมชนไทยและครอบครัวได้ลงนามด้วย