เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00-20.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 87 พรรษา ที่ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Sheraton Wall Center นครแวนคูเวอร์ โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ชุมชนไทยและครอบครัว ที่พำนักอยู่ในนครแวนคูเวอร์ เมืองวิคตอเรีย และเมืองอื่นๆ ในรัฐบริติชโคลัมเบีย รวมทั้งชาวไทยจากเมือง Seattle สหรัฐอเมริกา มาร่วมงานประมาณกว่า 300 คน

นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ซึ่งเป็นประธานในพิธีฯ ได้กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำข้าราชการและชุมชนไทยพร้อมครอบครัวกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและขับร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมกับคณะประสานเสียงของชุมชนไทย หลังจากนั้น เป็นการรำถวายพระพรและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยแซกโซโฟน ไวโอลินและซอสามสาย โดยสมาคมนาฏศิลป์และวัฒนธรรมไทยแห่งบีซี สมาคมวัฒนธรรมไทยแห่งบีซี และชมรมดนตรีไทยและประสานเสียง

ในบริเวณโถงหน้าห้อง Grand Ball Room ข้าราชการ ชุมชนไทยและครอบครัวได้ลงนามในสมุดถวายพระพร และชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ นิทรรศการ World Soil Day และ International Year of Soils รวมทั้งผลงานแกะสลักผักผลไม้ถวายพระพรโดยฝีมือของชุมชนไทย