เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและสถาบัน Kitchen Riddles ได้จัดโครงการสอนประกอบอาหารไทยให้กับชาวต่างประเทศที่สถาบัน Kitchen Riddles เมือง Burnaby รัฐบริติชโคลัมเบีย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารไทย เสริมสร้างความนิยมไทยในหมู่ชาวต่างประเทศ นอกจากนั้น ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าจากประเทศไทย ตลอดจนเป็นส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารไทยในแคนาดาอีกด้วย

ผศ. ดร. นฤมล นันทรักษ์ และอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้เป็นวิทยากรในการสอนการประกอบอาหารไทย 3 ชุดคือ ชุดอาหารไทยเพื่อสุขภาพ (ต้มยำกุ้ง ยำวุ้นเส้นทะเล ทับทิมกรอบ) ชุดอาหารไทยร่วมสมัย (ต้มข่าไก่ ผัดไทย สังขยาฟักทอง) และชุดอาหารไทยยอดนิยม (ยำเนื้อย่าง ส้มตำ เผือกแกงบวด) โดยสถาบัน Kitchen Riddles ได้จัดวิทยากรเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวด้วย ชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 คน