เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทยขึ้นที่ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. นฤมล นันทรักษ์ และอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากร

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารไทย พ่อครัวแม่ครัว และผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยจำนวน 20 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำน้ำปรุง น้ำซอส ได้แก่ ซอสแกงเขียวหวาน ซอสแกงมัสมั่น ซอสกระเพรา การตกแต่งอาหารไทยในรูปแบบใหม่เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทย การบริหารและการจัดการร้านอาหาร