เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์จัดงานเทศกาลไทยขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณ North Plaza ของ Vancouver Art Gallery ซึ่งตั้งอยู่ในย่านธุรกิจและชุมชนกลางนครแวนคูเวอร์

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงนาฏศิลป์โดยคณะศิริศิลป์จากประเทศไทย การสาธิตมวยไทยโดยอดีตแชมป์มวย SEA Games หลายสมัย การสาธิตการประกอบอาหารไทยและการแกะสลักผักผลไม้โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมไทยโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนไทยในแวนคูเวอร์ นอกจากนั้น ร้านอาหารไทย ร้านจำหน่าย/นำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารจากไทย ร้านนวดแผนโบราณแบบไทยและบริษัทท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลไทยด้วย

งานเทศกาลไทยในนครแวนคูเวอร์ครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นครั้งแรก แต่ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งชาวแคนาดา ชาวต่างประเทศ ชุมชนไทยและสื่อมวลชนแคนาดา โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 60,000 คน