เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 นายนรชิต สิงหเสนี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 12 (The 12th ASEAN-Canada Dialogue) ที่โรงแรม Sheraton Wall Center นครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมในคณะผู้แทนไทย
ที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคอาเซียนและแคนาดา ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและแคนาดา รวมทั้งประเด็นสำคัญอื่นๆ ในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศด้วย
อาเซียนกับแคนาดามีความสัมพันธ์ในฐานะคู่เจรจาอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) และมีความร่วมมือครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง การค้าและการลงทุน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน
อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศคือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม