เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้ออุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The Automotive Industry in Thailand and the ASEAN Economic Community-AEC) ที่โรงแรม Sheraton Centre ที่นครโตรอนโต การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานนิวยอร์ก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและโอกาสในการลงทุนที่ประเทศไทย และศักยภาพของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย เพื่อนักธุรกิจแคนาดาในสาขาอุตสาหกรรมรถยนต์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาลงทุนในประเทศไทย
นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ สถานการณ์ในปัจจุบันของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Current Situation in Thailand & the ASEAN Economic Community) นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย (Investment Opportunities in Auto Sector in Thailand) และนาย Jerry Suyavong รองประธานบริษัท Asia of Linear Transfer Automation Inc. บรรยายในหัวข้อ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจในประเทศไทย (Experience in Doing Business in Thailand)
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ และ/หรือเป็นผู้ที่มีความสนใจจะไปลงทุนในต่างประเทศ