เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการ สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครแวนคูเวอร์ เข้าร่วมพิธี