นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาจัดโดยวัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ และวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ตามลำดับ โดยในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมสวดมนต์ ตักบาตรและเวียนเทียนกับชุมชนไทยจากนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงจำนวนมากที่พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งได้พูดคุยและหารือกับชุมชนไทยเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ การเตรียมการจัดพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงกำหนดดำเนินโครงการต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปีนี้ ในช่วง “กงสุลใหญ่ฯ พบประชาชน” ด้วย

ที่มาของภาพ : สถานกงสุลใหญ่ฯ และ Facebook วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์