เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยมีนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย และชุมชนชาวไทยที่อาศัยในนครแวนคูเวอร์และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมครอบครัว เข้าร่วมงานประมาณ 30 คน
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมสมุดลงนามเพื่อประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรด้วย