เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี ประธานในพิธีฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครแวนคูเวอร์ได้ร่วมลงนามถวายพระพร