สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดส่งคนไทยในแคนาดาจำนวน 77 คนกลับประเทศไทยเป็นครั้งที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA เที่ยวบินที่ NH115 และ NH847 ผ่านกรุงโตเกียว และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 23 สิงหาคม 2563
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานเตรียมการในด้านต่างๆ สำหรับการเดินทางอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล และได้จัดทำคู่มือแนะนำประกอบการเดินทาง รวมทั้งได้อำนวยความสะดวกจัดตั้งจุดประสานงานและจัดบริการเครื่องดื่ม อาหารเช้า และอาหารกล่อง “แทนความห่วงใย” ข้าวหมูกระเทียม และได้จัดมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยของใช้จำเป็น อาหารแห้ง และขนมขบเคี้ยวสำหรับการเดินทางและการรอเปลี่ยนเครื่อง 15 ชั่วโมงที่สนามบินฮาเนดะอีกด้วย
ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวด้วยแล้ว ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันมีคนไทยที่ตกค้างในแคนาดาที่ได้รับการอำนวยความสะดวกจัดส่งกลับประเทศไทยโดยออกจากสนามบินนานาชาติเมืองแวนคูเวอร์โดยสวัสดิภาพแล้วทั้งสิ้น 456 คน