โรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine (ASQ) โดยกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงกลาโหม ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 7 แห่ง เพื่อกักตัวและเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วัน โดยผู้เข้าพักรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ได้แก่

  1. Movenpick wellness BDMS Resort Hotel จำนวน 100 ห้อง (ร่วมกับ รพ. กรุงเทพ) ราคา 60,300 บาท/ 14 วัน
  2. Qiu Hotel สุขุมวิท จำนวน 79 ห้อง (ร่วมกับ รพ. สุขุมวิท) ราคา 32,000 บาท/ 14 วัน
  3. The Idle residence จำนวน 64 ห้อง (ร่วมกับ รพ. สมิติเวช) ราคา 50,000 – 60,000 บาท/ 14 วัน
  4. Grand Richmond Hotel จำนวน 60 ห้อง (ร่วมกับ รพ. วิภาวดี) ราคา 55,000 บาท/ 14 วัน
  5. Royal Benja Hotel จำนวน 80 ห้อง (ร่วมกับ รพ. สุขุมวิท) ราคา 45,000 บาท/ 14 วัน
  6. Anantara Siam Bangkok Hotel จำนวน 8 ห้อง (ร่วมกับ รพ. บำรุงราษฎร์) ราคา 144,000 บาท/ 14 วัน
  7. Grande Centerpoint Hotel Sukhumvit 55 จำนวน 114 ห้อง (ร่วมกับ รพ. สุขุมวิท) ราคา 55,000 บาท – 125,000/ 14 วัน

ทั้งนี้สามารถสืบค้นรายชื่อ ASQ และรายละเอียดที่ปรับเพิ่มในภายหลังได้ที่ http://www.hsscovid.com