ด้วยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รัฐบริติชโคลัมเบียได้ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (Provincial State of Emergency) อันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐบริติชโคลัมเบีย โดยให้มีผลบังคับใช้14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. และอาจขยายหรือยกเลิกได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มาตรการภายใต้พระราชบัญญัติฉุกเฉิน (Emergency Program Act) รวมถึงการจำกัดการเดินทางภายในรัฐ การหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น (non-essential travel) การห้ามกักตุนสินค้า และการห้ามขึ้นราคาสินค้าจำเป็น
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จึงขอแจ้งให้คนไทยในรัฐบริติชโคลัมเบียให้ความร่วมมือกับทางการท้องถิ่น ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางการท้องถิ่นกำหนด และติดตามข่าวสารข้อมูลจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดจากแหล่งข้อมูล ดังนี้

  1. ข้อมูลทั่วไป ทางเว็บไซต์ https://www.emergencyinfobc.gov.bc.ca/ หรือทาง Twitter ‎@EmergencyInfoBC
  2. ข้อมูลสภาพน้ำท่วม ทางเว็บไซต์ http://bcrfc.env.gov.bc.ca/warnings/index.htm
  3. ข้อมูลสภาพถนนและทางหลวงที่ได้รับผลกระทบ ทางเว็บไซต์ https://www.drivebc.ca/
  4. ข้อมูลประกาศให้อพยพออกจากพื้นที่ของทางการท้องถิ่น ทางเว็บไซต์ https://www.emergencyinfobc.gov.bc.ca/current-flooding-information-2/
  5. การลงทะเบียนผู้อพยพ หากท่านเป็นผู้อพยพจากภัยน้ำท่วม โปรดลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://ess.gov.bc.ca/
    ทั้งนี้ คนไทยที่ประสงค์รับความช่วยเหลือเร่งด่วนนอกเวลาทำการ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลข ๗๗๘-๙๘๔-๙๐๕๕
  6. Provincial state of emergency declared