ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจรที่นครเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจรที่นครเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา การสำรองนัดหมาย ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/gbxJedNSWiShYz2z9 แบบฟอร์มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์