สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ขอเชิญชวนชุมชนชาวไทย พร้อมครอบครัวเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้

1 .พิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
กำหนดจัดงาน: วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
เวลา 10.00 น.
สถานที่: วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์
เลขที่: 2004 East Pender Street, Vancouver

2. พิธีถวายพระพรชัยมงคล
กำหนดจัดงาน: วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
เวลา 12.30 น.
สถานที่: Heritage Hall
เลขที่: 3102 Main Street, Vancouver
การแต่งกาย: ชุดสุภาพโทนสีเหลือง