ด้วยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยงาน Environment Canada ได้ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศในรัฐบริติชโคลัมเบีย (Public Weather Alerts for British Columbia) ว่า ในช่วงวันศุกร์ที่ 8 – วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 พื้นที่รัฐบริติชโคลัมเบียจะประสบกับสภาพอากาศที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อสุขภาพและทรัพย์สิน โดยจะมีสภาพอากาศหนาวจัด เนื่องจากลม Arctic Outflow ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างฉับพลัน หิมะตกและลมพัดแรงในหลายพื้นที่
ในการนี้ ขอให้ประชาชนสังเกตและระวังอาการที่เกิดจากอากาศหนาวจัด อาทิ หายใจติดขัด ปวดแน่นหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ ชาตามนิ้วมือนิ้วเท้า นิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี อาการ frostbite และขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ
ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศฯ และข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Environment Canada

ที่มา: เว็ปไซต์ Government of Canada