ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ขอแจ้งให้ทราบว่า ประชาชนในต่างประเทศสามารถรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  1. การรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายดาวเทียมของ TGN (Thai TV Global Network)
  2. การรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทาง website หรือ Facebook หรือ YouTube ของสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ที่ทำการถ่ายทอดสดและให้บริการผ่านระบบออนไลน์ อาทิ ช่อง 3, 5, 7, อสมท., NBT, NBT World, ThaiPBS