บุคคลสัญชาติไทยที่ต้องการกลับประเทศไทย แต่ไม่สะดวกเดินทางพร้อมเที่ยวบินพิเศษที่สถานกงสุลใหญ่จัด สามารถเลือกเดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight) ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ทำการบินเข้าประเทศไทย ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563)
ลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– Austrian Airlines (VIE-BKK OS25)
– Cathay Pacific (HKG-BKK CX653)
– Emirates Airlines (DXB-BKK EK384)
– Etihad Airways (AUH-BKK EY406)
– EVA Air (TPE-BKK BR211)
– Lufthansa (FRA-BKK LH772)
– Qatar Airways (DOH-BKK QR830, QR836)
– Singapore Airlines (SIN-BKK SQ976)
– Swiss Air (ZRH-BKK LX180)

ลงที่ท่าอากาศยานภูเก็ต
– Emirates Airlines (DXB-HKT EK378) (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2563)
– Qatar Airways (DOH-HKT QR978) (ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 2563)

ทั้งนี้ แต่ละสายการบินอาจมีมาตรการและข้อกำหนดเพิ่มเติมของสายการบิน เช่น การแสดงผลตรวจ COVID-19 ประกอบด้วย หรือบางสนามบินจะมีข้อกำหนดเรื่องการเปลี่ยนเครื่อง (transit) ต่าง ๆ โดยขอให้ผู้โดยสารติดต่อกับสายการบินโดยตรง
โดยคนไทยที่จะเดินทางกลับด้วยสายการบินกึ่งพาณิชย์สามารถสำรองบัตรโดยสารกับสายการบินข้างต้นโดยตรง และจองสถานที่กักตัวแบบ Alternative State Quarantine (ASQ) (สำหรับเที่ยวบินที่ลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ) (สำหรับเที่ยวบินที่ลงที่ท่าอากาศยานภูเก็ต) โดยตรวจสอบรายชื่อ ASQ/ALQ ล่าสุดได้ที่ http://www.hsscovid.com/ รวมถึงจะต้องขอเอกสาร Fit to Fly ที่มีผลออกก่อนเดินทางออกจากแคนาดาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนขอ COE ผ่านระบบออนไลน์ ที่ coethailand.mfa.go.th โดยศึกษาวิธีการลงทะเบียน ได้ตามคู่มือนี้