บริการกงสุล:
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ระหว่างเวลา 9:30 น. – 12.30 น. และ 13.30 น. – 17.00 น.

วันเวลา สำหรับยื่นและรับวีซ่า:
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ระหว่างเวลา 9:30 น. – 12.30 น. เท่านั้น

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อได้ที่:

โทรศัพท์: 604-687-1143
อีเมล์: consular@thaiconsulatevancouver.ca