วัดญาณวิริยา 1  นครแวนคูเวอร์

Yanviriya Buddhist Temple


2004 East Pender Street, Vancouver  BC   V5L 1W9

Tel: 604-251-5326
Email: watyanviriya_1@hotmail.com


วัดพุทธปัญญานันทาราม นครแวนคูเวอร์

Buddapanyanuntarama Buddhist Monastery(BBM)


4796 Canada Way, Burnaby  BC   V5G 1L5

Tel: 604-439-1911
Email: bbmcanada@gmail.com


ศูนย์ปฏิบัติธรรม บี.ซี. (วัดพระธรรมกาย นครแวนคูเวอร์)

Dhammakaya International Meditation Society of B.C.


3331 Capella Place, Richmond  BC   V6X 3N3

Tel: 604-304-3031
Email: meditationofbc@yahoo.ca


 วัดราชธรรมวิริยาราม 3  นครเอ็ดมันตัน 

Ratchadham Viriyaram Buddhist Temple, Edmonton


12520 – 135 Avenue NW, Edmonton  AB   T5L 3X3

Tel: 780-451-9535


วัดราชธรรมวิริยาราม 4  นครคัลการี

Ratchadham Viriyaram Buddhist Temple, Calgary


7248 – 25 Street SE, Calgary AB T2C 1A1

Tel: 403-279-9155