เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ชุมชนไทย และ Canadian International Education Assistance Foundation (CIEAF) องค์กรการกุศลแคนาดา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงานกาลาดินเนอร์ “Helping Children to Paint Their Dreams” หรือ “ช่วยน้องสานฝัน” ณ โรงแรม Fairmont Waterfront นครแวนคูเวอร์ โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ และนาง Angela Chow ผู้แทนประธาน CIEAF เป็นเจ้าภาพร่วม งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ. ท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ทั้งจากภาครัฐบาลแคนาดา รัฐบาลรัฐบริติชโคลัมเบีย นักธุรกิจชั้นนำ กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศ ในนครแวนคูเวอร์ ผู้นำและสมาชิกชุมชนไทย และ Friends of Thailand ในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก โดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแคนาดา ได้เดินทางจากกรุงออตตาวา เพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย กิจกรรมในงานฯ อาทิ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ การร้องเพลงประสานเสียงและเพลงพระราชนิพนธ์โดยวง The Sound of Thailand ของชุมชนไทย การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยซึ่งผู้มีจิตกุศลได้ร่วมบริจาคผ้าและ Art Institute of Vancouver (Ai) เป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บ การเดินแบบชุดไทยพระราชนิยมโดยชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์ การประมูลผลิตภัณฑ์และสินค้าต่าง ๆ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ และการบริจาคเงินทุนที่ระดมได้จะนำไปสร้างหอพักและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนด้านวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงต่อไป

Invalid Displayed Gallery