เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วย กงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในแวนคูเวอร์ ได้ร่วมหารือกับรองศาสตราจารย์ Yves Tiberghien ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเอเชีย มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย และคณาจารย์ โดยในขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญต่อชาติอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และประสงค์ที่จะมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ การแต่งตั้ง Rotating Faculty position แก่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศประธานอาเซียน การจัด Round Table Discussion เพื่อสะท้อนมุมของอาเซียน การจัดหลักสูตร Dual Degree Program ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในอาเซียน การนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาในชาติอาเซียน
ในการนี้ กงสุลใหญ่ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กร ในอาเซียน อาทิ ASEAN University Network เพื่อศึกษาลู่ทางในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย ในอาเซียน และ ASEAN Foundation เพื่อจัดทำความร่วมมือกับอาเซียนในระดับ track 2

Invalid Displayed Gallery