เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 – 14.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และ งานวันชาติ ณ ห้อง Waterfront Ballroom โรงแรม Fairmont Waterfront นครแวนคูเวอร์ โดยมีผู้แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ประมาณ 250 คน ประกอบด้วย นาง Suzanne Anton อัยการสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐบริติชโคลัมเบีย ในฐานะผู้แทนของนาง Christy Clark มุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบีย สมาชิกสภา นิติบัญญัติ รัฐบริติชโคลัมเบีย อาทิ นาย John Yap นาง Linda Reimer และนาย Raj Chouhan รวมถึง นาย Warren Lemcke รองผู้บัญชาการตำรวจนครแวนคูเวอร์ กงสุลใหญ่และเจ้าหน้าที่กงสุลต่างชาติ ณ นครแวนคูเวอร์ นักธุรกิจชั้นนำ และกลุ่ม Friends of Thailand
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง ๆ การลงนามถวายพระพร การกล่าวสุนทรพจน์ถวายราชสดุดี การรำถวายพระพร การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงดนตรีไทย การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และการจัดแสดงศิลปะการแกะสลักผลไม้เทิดพระเกียรติฯ

Invalid Displayed Gallery