เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ห้อง Waterfront Ballroom โรงแรม Fairmont Waterfront นครแวนคูเวอร์ โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงสมาชิกชุมชนไทยในนคร แวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงพร้อมด้วยครอบครัว
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง ๆ การลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การรำถวายพระพร การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงดนตรีไทย การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และการจัดแสดงศิลปะการแกะสลักผลไม้เทิดพระเกียรติฯ
การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชาวไทยและครอบครัวที่พำนักอยู่ในนคร แวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงซึ่งเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

Invalid Displayed Gallery