สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ฯ ร่วมจัดงาน ASEAN Noodle Festival เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ Vancouver Community College, Downtown Campus
งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำนครแวนคูเวอร์ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย เพื่อเผยแพร่อาหารของประเทศต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนออาหารชนิด “เส้น” ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารหลักที่ได้รับความนิยมในทุกประเทศสมาชิก สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากชนิด คณะนักเรียนภาควิชา Culinary Arts ของ VCC เป็นผู้จัดเตรียมและประกอบอาหารจากประเทศต่างๆ ได้แก่ Soto Ayam (อินโดนีเซีย) Mee Rebus (มาเลเซีย) Pancit Palabok (ฟิลิปปินส์) Pho (เวียดนาม) และผัดไทย นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ ยังได้จัดเตรียมอาหารหวานเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งในส่วนของไทยได้จัดเตรียมขนมสอดไส้ และขนมเปียกปูนกะทิสด ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมงาน
นาย Ajay Patel, President of VCC ได้กล่าวระหว่างพิธีเปิดงานว่า งานดังกล่าวได้ช่วยหลอมรวมวัฒนธรรมต่างๆ ที่หลากหลายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนครแวนคูเวอร์ งานดังกล่าวมีผู้แทนภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มมิตรของประเทศอาเซียน คณาจารย์และนักศึกษาของ VCC เข้าร่วมประมาณ 50 คน ในโอกาสนี้ นาง Teresa Wat สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐบริติชโคลัมเบียได้มอบประกาศนียบัตรชื่นชมบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการส่งเสริมความหลากหลายในชุมชนนครแวนคูเวอร์ให้แก่กงสุลใหญ่ฯ ด้วย