สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับทีมประเทศไทย และชุมชนไทย จัดงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีแขกเกียรติยศและบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานหลายท่าน อาทิ นาย Bruce Ralston รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า การจ้างงานและเทคโนโลยี รัฐบริติชโคลัมเบีย นาย George Chow รัฐมนตรี (รับผิดชอบด้านการค้า) รัฐบริติชโคลัมเบีย นาง Anne Kang สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐบริติชโคลัมเบีย นาย Michael Lee สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐบริติชโคลัมเบีย นาง Sarah Kirby-Yung รองนายกเทศมนตรีนคร แวนคูเวอร์ ในฐานะผู้แทนนายกเทศมนตรี นาง Val van den Broek นายกเทศมนตรีเมืองแลงลีย์ นาย Chak Kwong Au สมาชิกสภาเมืองริชมอนด์ รวมทั้งกงสุลใหญ่และคณะกงสุลจากประเทศต่าง ๆ ในนครแวนคูเวอร์
งานเทศกาลไทยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Glories of the Kingdom” เพื่อสื่อถึงการมีศิลปวัฒนธรรมที่งดงามและหลากหลาย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาประเทศที่ก้าวหน้าทันสมัยอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้นอกจากการออกบูธแนะนำศักยภาพไทยในด้านต่าง ๆ โดยสำนักงานทีมประเทศไทย อาทิ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกษตรของไทย รวมถึงการออกบูธอาหาร สปา นวดไทย และผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศไทยแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ร่วมออกบูธให้ข้อมูลและแนะนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของไทย เพื่อเปิดมิติใหม่ ๆ เกี่ยวกับประเทศไทยให้ผู้ร่วมงานได้รู้จัก รวมทั้งจัดเตรียมผลไม้ไทย ได้แก่มะม่วงและทุเรียนให้ผู้ร่วมงานได้ชิมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมอื่น ๆ ในงาน ประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์ โขน และดนตรีไทย โดยโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ การขับร้องและบรรเลงเพลงไทย โดยคณะ “The Sounds of Thailand” ซึ่งเป็นคณะนักดนตรีไทยที่อาศัยอยู่ในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง การสาธิตมวยไทย โดย DCS Diaz Combat Sports การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย การจับสลากชิงรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินโดยสายการบินไทย รวมทั้งการสาธิตการประกอบอาหาร/ขนมไทย และการแกะสลักผักและผลไม้แบบไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) เป็นต้น
ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ รวมถึงการนำเสนอประเทศไทยในมุมมองใหม่ ๆ อาทิ การแสดงดนตรีไทยสากลโดย “วงไทย” “วงลาว” และนักร้องรับเชิญ ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการดึงดูดความสนใจจากบุคคลสำคัญ ผู้สื่อข่าว ชาวแคนาดา รวมทั้งชาวต่างชาติที่อาศัยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง ส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมงานถึงกว่า 40,000 คน
ในโอกาสนี้ นาง Teresa Wat สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐบริติชโคลัมเบีย ได้มอบประกาศนียบัตรชื่นชมงานเทศกาลไทยและความสามารถทีมประเทศไทยในการส่งเสริมความหลากหลายในชุมชนนครแวนคูเวอร์ ให้แก่ กงสุลใหญ่ฯ ด้วย