บริการกงสุลสัญจร ที่นครคัลการี
ระหว่างวันที่: 19-21 สิงหาคม 2562
สถานที่: Juree’s Thai Place Restaurant
ที่อยู่: 2055 – 16th Avenue NW, Calgary

******************************************************************************************************