ที่อยู่ของ สถานกงสุลใหญ่ฯ

1040 Burrard Street Vancouver, BC  Canada  V6Z 2R9

เวลาทำการ:

  • วันทำการ:   วันจันทร์ – วันศุกร์  (กรุณาดูวันหยุดเพิ่มเติมด้านล่างด้วย)
  • เวลาทำการ:   9:00 น. – 12:30 น.   และ  13.30 น. –  17.00 น.
  • หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา: 12.30 น.  –  13.30 น.
  • เวลาสำหรับยื่นสมัครและขอรับวีซ่า:   ระหว่างเวลา  9:30 น.  –  12:30 น.  เท่านั้น

วันหยุดประจำปี: