มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2561 สาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต รัฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรศึกษาศาสตร์ให้ติดตามประกาศภายหลัง) รับสมัคร 8 มกราคม – 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สอบในต่างประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ในประเทศต่างๆ 32 ประเทศ รายละเอียด www.oasc.ru.ac.th โทร. (662) 310 8196-7, (662) 310 8664-5