เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมและเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งจัดโดยวัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
ในโอกาสดังกล่าว ชุมชนไทยและครอบครัวจากนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงจำนวนมากพร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ทำบุญตักบาตร รับฟังพระธรรมเทศนา นอกจากนี้ ยังได้เวียนเทียนถวายเทียนพรรษาและร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามในวันสำคัญทางพุทธศาสนา