เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ชุมชนชาวไทยที่อาศัยในนครแวนคูเวอร์และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมครอบครัว ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดย การทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพของวัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก