นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมและเป็นประธานในงาน “วันมหาสงกรานต์” ประจำปี 2562 จัดโดยวัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ และวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี เมื่อวันที่ 14 และ 27 เมษายน 2562 ตามลำดับ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยร่วมกับชุมชนไทยในรัฐบริติชโคลัมเบีย
ในโอกาสดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระพุทธปฏิมากร สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำผู้อาวุโสเพื่อแสดงความกตัญญูและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายผ้าป่า และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยและเสริมสร้างมงคลชีวิต โดยมีชุมชนไทยและครอบครัวจากนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงในรัฐบริติชโคลัมเบียเข้าร่วมงานฯ