***** ไม่มีเที่ยวบินพิเศษจากแคนาดาตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป *****
***** คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทย ไม่ต้องแสดงเอกสาร Fit to fly หรือผลตรวจโควิด อย่างไรก็ดี หากสายการบินกำหนดให้มีผลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง ยังจำเป็นต้องแสดงผลดังกล่าว *****

ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย (ถือหนังสือเดินทางไทย)

  • ตรวจสอบเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่ทำการบินเข้าประเทศไทย ที่ https://bit.ly/2Ude2kx
  • จองที่พักกักตัวแบบ Alternative State Quarantine (ASQ)/ Alternative Local Quarantine (ALQ) โดยดูข้อมูล ASQ /ALQ ล่าสุด ที่ http://www.hsscovid.com/ หรือ https://bit.ly/3556nel

โดยผู้ที่เดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถใช้บริการ ASQ ทุกแห่ง และ ALQ ใน จังหวัดชลบุรี และปราจีนบุรี ได้
ผู้ที่เดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถใช้บริการ ALQ ในจังหวัดภูเก็ต และพังงา ได้


ช่องทางสำรองห้องพัก ASQ/ ALQ สามารถสำรองโดยตรงกับโรงแรม หรือผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
https://asqthailand.com/
https://asq.locanation.com/
https://asq.ascendtravel.com/
https://www.agoda.com/quarantineth
ผู้ที่ประสงค์จะกักตัวแบบ Golf Quarantine (GQ) ให้ติดต่อสนามกอล์ฟโดยตรงเพื่อทำการจอง

  • การขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่ coethailand.mfa.go.th (เตรียมหน้าหนังสือเดินทางไทย บัตรโดยสารเครื่องบิน หลักฐานการจองที่พัก)

กรณีที่ต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่มีผลออกก่อนเดินทางจากแคนาดาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายโดยตรงจากสถานที่ตรวจ และนัดหมายการตรวจล่วงหน้า
– รัฐบริติชโคลัมเบีย อาจดูข้อมูลได้ที่ http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/testing-information (ส่วน Private testing/ Testing for Travel)
– รัฐแอลเบอร์ตา อาจดูข้อมูลได้ที่ https://www.dynalife.ca/

  • ดาวน์โหลดแอป ThailandPlus และลงทะเบียนล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลจากเลขที่ COE และรหัส 6 หลัก https://thailandplus.in.th/en/
  • กรอกแบบฟอร์ม ต. 8 ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/34X6sAJ

*****ทั้งนี้ แต่ละสายการบินอาจมีมาตรการและข้อกำหนดเพิ่มเติมของสายการบิน เช่น การแสดงผลตรวจ COVID-19 ประกอบด้วย หรือบางสนามบินจะมีข้อกำหนดเรื่องการเปลี่ยนเครื่อง (transit) ต่าง ๆ *****

Download: