เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดโครงการสอนแกะสลักผักผลไม้ และการสาธิตการประกอบอาหารไทยแก่คณะกงสุลใหญ่และคู่สมรส ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ของชาวต่างประเทศ ซึ่งจะมีผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาประเทศไทย

นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดมุมนิทรรศการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของไทย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย งานไม้แกะสลัก รวมทั้งมุมจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าจากประเทศไทย อาทิ เครื่องแกง กะทิ น้ำปลา วุ้นเส้น

นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะกงสุลใหญ่และคู่สมรสจากประเทศต่าง ๆ อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สหรัฐอเมริกา โคลัมเบีย มอนเตเนโกร เอควาดอร์ ฯลฯ ที่มาร่วมงานรวม พร้อมทั้งกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการแกะสลักผักผลไม้ในประเทศไทย

อาจารย์เจตนิพัทธ บุญยสวัสดิ์ และอาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ ซึ่งเป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สอนการแกะสลักชุดผลไม้รวม ซึ่งคณะกงสุลใหญ่และคู่สมรสได้ลงมือแกะสลักผลไม้ด้วยตนเองและได้แสดงความชื่นชมในความละเอียดอ่อนของศิลปะไทย ต่อจากนั้น วิทยากรได้สาธิตการประกอบอาหารไทย ได้แก่ แกงเขียวหวาน และยำวุ้นเส้น ซึ่งคณะกงสุลใหญ่และคู่สมรสมีความสนใจและได้ซักถามเกี่ยวกับส่วนประกอบอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นผักสมุนไพรที่มีผลดีต่อสุขภาพ

หลังจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญคณะกงสุลใหญ่และภริยาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งประกอบด้วยอาหารไทย ขนมไทย และผลไม้ที่มีการแกะสลักงดงาม