เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 87 พรรษา ซึ่งสมาคมไทยอัลเบอร์ตาไทย-แคนาเดียน (คัลการี) (Alberta Thai-Canadian Association (Calgary)) จัดขึ้นที่ Montgomery Community Centre เมืองคัลการี รัฐแอลเบอร์ตา โดยมีชุมชนไทยและครอบครัวที่พำนักอยู่ในเมืองเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา มาร่วมงานประมาณ 100 คน

กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ซึ่งเป็นประธานในพิธีฯ ได้กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำชุมชนไทยพร้อมครอบครัวกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา

นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพร เพื่อชุมชนไทยและครอบครัวได้ลงนามด้วย