เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นที่โรงแรม Sheraton Wall Center นครแวนคูเวอร์ โดยมีนาง Teresa Wat รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศและรัฐมนตรีรับผิดชอบกิจการยุทธศาสตร์เอเชียและแปซิฟิกและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นแขกเกียรติยศในฐานะผู้แทนรัฐบาลรัฐบริติชโคลัมเบีย นอกจากนั้น ยังมีนาย John Yap ส.ส. เขต Richmond-Steveston นาย Richard Lee ส.ส. เขต Burnaby North และนาย Derek Corrigan นายกเทศมนตรีเมือง Burnaby คณะกงสุลต่างประเทศ นักธุรกิจ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษามาร่วมเป็นเกียรติในงาน

นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานความว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทย เพราะนอกจากจะเป็นวันชาติแล้ว ยังเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นวันพ่อของไทยด้วย พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการในพระราชดำริด้านต่างๆ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2556 สหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันดินโลก (World Soil day) และปี พ.ศ. 2558 เป็นปีสากลดินโลก (International Year of Soils)

นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแคนาดาซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาเป็นเวลา 53 ปี สำหรับความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน ยังมีช่องทางที่จะเติบโตและขยายให้ครอบคลุมสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2557 คณะผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการด้านการค้าการลงทุนและการต่างประเทศได้มาเยือนนครโตรอนโตและนครแวนคูเวอร์ การที่คณะผู้แทนดังกล่าวเลือกที่จะมาเยือนนครแวนคูเวอร์ด้วยนั้นแสดงให้เห็นถึงความสนใจในนครแวนคูเวอร์ และในเดือนมีนาคม 2558 จะมีการประชุม ASEAN-Canada Business Forum ขึ้นที่กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนผู้แทนระดับสูงของแคนาดาและรัฐบริติชโคลัมเบีย ตลอดจนนักธุรกิจของแคนาดาและรัฐบริติชโคลัมเบียไปร่วมงานดังกล่าว เพื่อแสวงหาลู่ทางในการพัฒนาการค้าและการลงทุนร่วมกันต่อไป

นาง Teresa Wat รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศและรัฐมนตรีรับผิดชอบกิจการยุทธศาสตร์เอเชียและแปซิฟิกและความหลากหลายทางวัฒนธรรม รัฐบริติชโคลัมเบียได้กล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ของรัฐบริติชโคลัมเบียที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุน การที่คณะผู้แทนไทยมาเยือนนครแวนคูเวอร์เมื่อเดือนตุลาคมปีนี้เป็นการย้ำให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างกันและขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ที่ประสานงานและร่วมงานกับรัฐบริติชโคลัมเบียอย่างแข็งขัน

นาย Derek Corrigan นายกเทศมนตรีเมือง Burnaby ได้กล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้กล่าวถึงความสำคัญของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยว หลังจากนั้น ชุมชนไทยได้รำถวายพระพรและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยแซกโซโฟน ไวโอลินและซอสามสาย

อนึ่ง ในช่วงต้นของงาน วงประสานเสียงของชุมชนไทยได้ขับร้องเพลงชาติไทยและเพลงชาติแคนาดา รวมทั้งเพลงสรรเสริญพระบารมี ส่วนบริเวณโถงหน้าห้องเลี้ยงรับรอง สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้ผู้มาร่วมงานได้ลงนามในสมุดถวายพระพร และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ นิทรรศการ World Soil Day และ International Year of Soils รวมทั้งผลงานแกะสลักผักผลไม้ด้วย