เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ พร้อมด้วยนางกมลภัทร ประทุมแก้ว รองกงสุลใหญ่ ได้เข้าพบหารือกับนาง Teresa Wat รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศ และนาง Shannon Baskerville รัฐมนตรีช่วยการค้าระหว่างประเทศ มณฑลบริติชโคลัมเบีย ที่รัฐสภา เมืองวิคตอเรีย

ในโอกาสดดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้า การลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาพลังงาน การท่องเที่ยวและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนระหว่างมณฑลบริติชโคลัมเบียกับไทย