เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นาย Doug Phillips ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ ประจำเขตปกครองพิเศษยูคอน (Commissioner of Yukon Territory) และได้หารือกับผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน Corporate Planning and Economic Policy หน่วยงานIntergovernmental Relations หน่วยงาน Economic Development หน่วยงานTourism & Culture และประธานสภาหอการค้าเมือง Whitehorse ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษยูคอน เพื่อหาลู่ทางในการขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การศึกษาและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเขตปกครองพิเศษยูคอน โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่เขตปกครองพิเศษยูคอนในการดำเนินความร่วมมือกับประเทศไทยด้วย

ในโอกาสเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับ ฯพณฯ นาย Dan Curtis นายกเทศมนตรีเมือง Whitehorse เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนและการเข้าร่วมงานกิจกรรมวัฒนธรรมหลากหลายของเมือง Whitehorse

นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับชุมชนไทยในเขตปกครองพิเศษยูคอนที่โรงแรม Westmark Whitehorse ซึ่งเป็นโอกาสให้ได้พูดคุยกันถึงความเป็นอยู่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ รวมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านการกงสุล