เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2557 นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้นำคณะผู้แทนจากภาคธุรกิจจำนวน 19 คนจากองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำของไทยมาเยือนนครแวนคูเวอร์ภายหลังจากการเยือนนครโตรอนโตเมื่อวันที่ 2-5 ตุลาคม 2557 นอกจากนั้น คณะผู้แทนยังประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานนิวยอร์กอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการเยือนคือเพื่อแสวงหาลู่ทาง โอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจ การค้าและการลงทุนกับภาคธุรกิจเอกชนของแคนาดาและรัฐบริติชโคลัมเบีย รวมทั้งยังเป็นโอกาสได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และนโยบายของประเทศไทยและแคนาดาที่เอื้อและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างกัน

นาง Teresa Wat รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศของรัฐบริติชโคลัมเบียได้รับเชิญเป็นแขกเกียรติยศในงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้แทนฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครแวนคูเวอร์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ โรงแรม Pan Pacific นครแวนคูเวอร์ ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรี Wat ได้กล่าวสุนทรพจน์มีสาระสำคัญว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเชื่อมโยงในเรื่องการค้าและการลงทุนกับอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิกได้เป็นอย่างดี ในขณะที่รัฐบริติชโคลัมเบียมีทรัพยากรธรรมชาติ LNG เทคโนโลยี การศึกษา ฯลฯ ที่สามารถให้ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไทยได้ กอปรกับนโยบาย BC Job Plan ของรัฐบริติชโคลัมเบียสอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของไทย ดังนั้น จึงหวังว่าไทยและรัฐบริติชโคลัมเบียจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกันได้อย่างแน่นแฟ้นต่อไปในอนาคต

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เป็นการสัมมนาที่ The Vancouver Club โดยเริ่มจากการสัมมนาหัวข้อ “Why British Columbia and overview of sectors of opportunity” ซึ่งวิทยากรฝ่ายรัฐบริติชโคลัมเบียจาก Asia-Pacific Foundation, Advantage BC กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพัฒนาแก๊สธรรมชาติ และ British Columbia Council for International Education ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของรัฐบริติชโคลัมเบีย รวมทั้งโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับรัฐบริติชโคลัมเบีย หลังจากนั้น ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

ต่อจากนั้นเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “Why Thailand?” ซึ่งนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวสุนทรพจน์มีสาระสำคัญว่า การที่คณะผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาเยือนนครโตรอนโตและนครแวนคูเวอร์ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีผู้แทนระดับสูงจากภาคธุรกิจจำนวนมากที่สุดที่มาเยือนแคนาดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญแก่แคนาดาและรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศไทยมีปัจจัยหลากหลายที่อำนวยโอกาสสำหรับความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนจากแคนาดา อาทิ การกลับสู่ความมั่นคงทางการเมือง ความเรียบร้อยของกฎระเบียบต่างๆ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเป็นประตูสู่อาเซียน ดังนั้น จึงเป็นเวลาที่ดีที่แคนาดาและรัฐบริติชโคลัมเบียจะใช้โอกาสนี้เพิ่มบทบาทของแคนาดาและรัฐบริติชโคลัมเบียในประเทศไทย รวมทั้งกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับประเทศไทย

ท้ายที่สุดเป็นการสร้างเครือข่ายและหารือทางธุรกิจระหว่างคณะนักธุรกิจไทย และคณะนักธุรกิจแคนาดา โดยเฉพาะจากรัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 90 คน โดยแยกเป็นกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มกรีนเทคโนโลยี กลุ่มการดูแลสุขภาพ กลุ่มน้ำมันและก๊าซ กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่มการเงินและการบริการ