สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมและสาธิตการประกอบอาหารไทยแก่ชุมชนไทยในนครวิคตอเรีย รัฐบริติชโคลัมเบีย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ Cook Street Village Community Centre เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

วิทยากรคือ ผศ. ดร. นฤมล นันทรักษ์ และอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดการอบรมและสาธิตการจัดค็อกเทลด้วยซอสต่างๆ ได้แก่ ซอสสามรส ซอสเปรี้ยวหวาน เนื้อย่างซอสพะแนง ซอสเขียวหวาน และซอสมัสมั่น