เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดงาน Discovering Thailand ขึ้นที่ Royal Alberta Museum นครเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ Amazing Thailand ซึ่งเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยและพระราชวงศ์ การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะศิริศิลป์จากประเทศไทย การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมโดยอาสาสมัครชุมชนไทยในนครเอ็ดมันตัน และการสาธิตมวยไทยโดยอดีตแชมป์มวยในกีฬา SEA Games หลายสมัย

คณะกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ ผู้แทนภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ชุมชนไทย ชาวแคนาดาและชาวต่างประเทศได้มาร่วมชมนิทรรศการและการแสดง Discovering Thailand อย่างคับคั่ง

ในช่วงพิธีเปิดงาน Discovering Thailand นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับและเชิญชวนผู้มาร่วมชมการแสดงไปเยือนประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์ภายในประเทศอยู่ในภาวะปกติและมีโอกาสที่ดีมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อีกทั้งจะมีการเลือกตั้งทั่วไปตามระบอบประชาธิปไตยในเดือนตุลาคม 2558