เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เยี่ยมชมบริษัท ปทต. สผ. แคนาดา จำกัด ที่เมืองคัลการี รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา รวมทั้งได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์ ประธานบริษัทฯ และนายชัยวัฒน์ สนธิรักษ์ รองประธานบริษัทฯ ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับเจ้าหน้าที่ชาวไทยและชาวแคนาดาที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทฯ ด้วย

ขณะนี้บริษัท ปตท. สผ. แคนาดา จำกัด เป็นเจ้าของและดำเนินการผลิตน้ำมันในพื้นที่ Thornbury, Hangingstone และ South Leismer ซึ่งอยู่ในแหล่ง Oil Sands Kai Kos Dehseh (KKD) ในรัฐแอลเบอร์ตา แหล่งน้ำมันทราย KKD เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำมันทรายที่สำคัญของแคนาดา