นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Linda Reid ประธานสภาผู้แทนราษฎร มณฑลบริติชโคลัมเบีย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557  และได้มีการยกประเด็นเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมณฑลบริติชโคลัมเบียกับไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา