เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายทยทัต กาญจนพิพัฒน์กุล กงสุล ได้เข้าร่วมการประชุมกงสุลใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ที่สถานกงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ฯ
ที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในกรอบอาเซียนสำหรับปี 2558 ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินความสัมพันธ์กับรัฐต่างๆ ในแคนาดาฝั่งตะวันตก การจัดงานส่งเสริมการค้าการลงทุนในอาเซียนซึ่งจะเป็น ASEAN Economic Community ในปี 2558 และการกระชับความร่วมมือกับ Asia-Pacific Foundation
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสถานกงสุลใหญ่ประจำนครแวนคูเวอร์ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม ซึ่งจะมีการประชุมกันเป็นประจำทุกเดือน โดยในปีนี้มีฟิลิปปินส์เป็นประธาน