เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ประชุมหารือกับคณาจารย์ภาคการออกแบบเสื้อผ้าของ Art Institute of Vancouver (AI) เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับ AI เพื่อจัดงานแฟชั่นโชว์ โดย AI เป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า และสถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนผ้าไหมและผ้าฝ้ายพื้นเมืองที่ทอจากภาคต่างๆ ของไทย