เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ได้เข้าพบหารือกับนาง Christy Clark มุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบียเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลรัฐบริติชโคลัมเบียกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และการรวมตัวของอาเซียนเป็น ASEAN Economic Community ในปลายปี 2015

ในโอกาสดังกล่าว นางสุทธิลักษณ์ฯ ได้แจ้งให้มุขมนตรีทราบเกี่ยวกับผลการประชุม ASEAN-Canada Business Forum ครั้งที่ 2 และการประชุม Thailand-Canada Business Meeting ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18-19 และ 20 มีนาคม 2558 ตามลำดับ โครงการของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของไทย ได้แก่ งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2558 ที่นครแวนคูเวอร์ โครงการ Thailand Corner กับห้องสมุดสาธารณะ 6 แห่งในรัฐบริติชโคลัมเบียระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม 2558 นอกจากนั้น ยังได้แจ้งให้ทราบถึงการที่ไทยสนับสนุน ASEAN Connectivity และได้จัดตั้ง Special Economic Zone บริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกำหนดการประชุม ASEAN-Canada Dialogue ซึ่งจะมีขึ้นที่นครแวนคูเวอร์ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ด้วย