เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ 95 ปี พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ โดยมีชุมชนไทยมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้มาร่วมงานได้ร่วมกันสวดมนต์ ตักบาตรและถวายผ้าป่าสามัคคีแก่วัดญาณวิริยา 1 นอกจากนั้น ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้พูดคุยกับผู้มาร่วมงานด้วย