เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมงาน Of Rice and Roots ซึ่งจัดโดย Centre for Southeast Asia Research และ Southeast Asian Students Associations ของ University of British Columbia (UBC) ที่อาคาร UBC Student Union งานดังกล่าวมีนักศึกษาและคณาจารย์ของ UBC บุคคลทั่วไป และผู้แทนของสถานกงสุลใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียน ณ นครแวนคูเวอร์มาร่วมงานประมาณ 400 คน

ในพิธีเปิดงาน นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ร่วมกับกงสุลใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ ผู้แทนชมรมนักศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนใน UBC และผู้แทนคณาจารย์ของ UBC ร่วมโปรยเมล็ดข้าวสารพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในภูมิภาคอาเซียนและมีจำหน่ายในตลาดแคนาดาลงในโถใบเดียวกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดบูธนิทรรศการเผยแพร่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม อาทิ เครื่องดนตรีไทย พานพุ่ม เครื่องมุก ผ้าไทย ดอกกล้วยไม้ แสดงวิดีทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งแจกเอกสารการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำปีของสถานกงสุลใหญ่ฯ

นอกจากนั้น ยังจัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย การชิมขนมไทย แจกของที่ระลึกและตัวอย่างสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทย อาทิ น้ำมะพร้าวอ่อน ข้าวหอมมะลิ กาแฟดอยช้าง

ชมรมไทยไอยรา ซึ่งเป็นชมรมของนักศึกษาไทยใน UBC ได้ร่วมกับชมรมของนักศึกษาชาติต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนออกบูธอาหารของแต่ละประเทศด้วย โดยชมรมไทยไอยราจัดให้มีผัดไทยและข้าวผัดกระเพราไก่