เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้พบกับนาย Greg Buss หัวหน้าบรรณารักษ์ และนาง Lee Anne Smith ผู้ประสานงานส่วนบริการเพื่อการเรียนรู้ของห้องสมุดสาธารณะประจำเมืองริชมอนด์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ กับห้องสมุดฯ ในการจัดทำโครงการ Thailand Week ที่ห้องสมุดดังกล่าว

กิจกรรมในโครงการ Thailand Week จะประกอบด้วยการจัดนิทรรศการนำเสนอหนังสือและสิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับประเทศไทย ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าจากประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย งานหัตถกรรม การท่องเที่ยว นอกจากนั้น จะมีการจัดสัมมนาและสร้างเครือข่ายของผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนกับประเทศไทย ตลอดจนการสาธิตและชิมอาหารไทยด้วย หลังจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จะมอบหนังสือและงานศิลปหัตถกรรมบางส่วนให้กับห้องสมุดเพื่อจัดเป็น Thai Corner ต่อไป

เมืองริชมอนด์ตั้งอยู่ในเขตมหานครแวนคูเวอร์ ห้องสมุดสาธารณะของเมืองริชมอนด์มีลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้และมีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้กับชุมชนอยู่เสมอ โดยมีผู้มาใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก